Miksi kannattaa perustaa 4H-yritys

Oman 4H-Yrityksen perustaminen tarjoaa mahdollisuuden hankkia rahaa, oppia uusia taitoja, hyödyntää harrastuksen kautta opittuja taitoja sekä  oppia toimimaan itsenäisesti.

 • 4H-Yritys tarjoaa oman 4H-yhdistyksen tukemana mahdollisuuden opetella yrittäjyyttä ohjatusti ja omassa tahdissa.
 • Tarkoitettu 13-28-vuotiaille.
 • 4H-jäsenyys on pakollinen (voit liittyä milloin vain).
 • Yritysohjaajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus.
 • Omaan 4H-yhdistykseen tehdään perustamisilmoitus.
 • Yrityksen myynti on 50 € - 8000 € vuodessa.
 • Omalle 4H-yhdistykselle toimitetaan 4H-yrityksen toimintakertomus ja talousraportti aina seuraavan vuoden alussa (mallit löytyy yritysoppaasta).

Miksi nuoren kannattaa perustaa 4H-yritys?

 1. Monipuoliset yritteliäisyyden ja yritystoiminnan harjoitusmahdollisuudet.
 2. 4H-järjestössä paljon tukea, materiaalia ja koulutusta tarjolla.
 3. 4H-yhdistys tarjoaa apua markkinointiin ja asiakkaiden hankintaan (myös muihin asioihin).
 4. Nuori saa hyötyä ja kilpailuetua taustajärjestön positiivisesta imagosta.