Kansainvälinen nuorisohanke-Learning by doing

Tausta ja tarve

Kansainvälinen nuorisohanke - Learning by doing on syntynyt Kansainvälinen Nuori - esiselvityshankkeen tuloksena. Esiselvityshankkeen aikana kartoitettiin Pohjoisimman Lapin Leader ry:n alueen tarpeita kansainvälisen hankkeen näkökulmasta, hankittiin kansainväliset yhteistyökumppanit ja suunniteltiin yhteiset toimenpiteet heidän kanssaan. PLL:n alueen nuoret ja nuorten kanssa tekemisissä olevat henkilöt ovat olleet mukana hankkeen suunnittelussa.

Kohderyhmä

Kansainvälinen Nuori - esiselvityshankkeen tuloksena hankkeen kohderyhmäksi määriteltiin n. 15 - 29-vuotiaat nuoret Pohjoisimman Lapin Leader ry:n alueen kunnissa (Inari, Kemijärvi, Salla, Savukoski, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Utsjoki). Kohderyhmä pidetään laajana, eikä sille määritellä liikaa rajaavia ominaisuuksia, jotta mahdollisimman moni alueen nuori pääsee osallistumaan hankkeen toimintoihin. Hankkeen toimintoja ajatellen kohderyhmä on jaettu seuraavasti:

1. Nuoret, jotka ovat valmistuneet/valmistumassa ammattiin ja joilla on jo kosketuspintaa yrittäjyyteen esim. perheyrityksen kautta. Nämä nuoret ovat motivoituneita jäämään kotiseudulleen ja kehittämään sitä edelleen.

2. Nuoret, joilla ei ole välttämättä kokemuksia yrittäjyydestä tai jotka eivät näe kotiseutunsa mahdollisuuksia yrittäjyyden näkökulmasta. Nämä nuoret ovat mahdollisesti muuttamassa pois kotiseudultaan, eivät tarkalleen tiedä mitä haluavat tulevaisuudessa tehdä sekä ovat avoimia uusille kokemuksille.

Laadulliset tavoitteet

Hankkeella on kolme päätavoitetta, joiden toteuttamista edistetään alatavoitteilla:

1. Yrittäjyyden, luonnontuotealan ja matkailun kiinnostavuuden lisääminen kansainvälisyyden avulla.

2. uusien, niin alueellisten kuin kansainvälisten verkostojen ja todellisten yhteistyökumppanuussuhteiden muodostaminen

3. Alueen mahdollisuuksien ja olemassa olevien voimavarojen havaitseminen ja tunnistaminen sekä uusien ideoiden kehittäminen niiden hyödyntämiseksi.

Määrälliset tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on että jokaisesta PLL:n toiminta-alueen kunnasta osallistuu nuoria hankkeen toimintoihin. Tavoitteena on, että hankkeen toimintoihin osallistuu yhteensä vähintään 70 henkilöä Suomesta ja että PLL:n alueella vierailisi hankkeen toimintoihin liittyen vähintään 15 ulkomaista osallistujaa.

Hankkeen kansalliseen osaan kuuluu erilaisten tapaamisten ja esim yritysvierailujen järjestäminen. Kansallisia tapahtimia järjestetään vähintään 28. Kansainväliset toiminnot tapahtuvat sekä virtuaalisesti, että fyysisesti erilaisina vaihtoina, vierailuina ja leireinä. Tavoitteena on järjestää yksi kansainvälinen tapahtima Suomessa ja osallistua kolmeen tapahtumaan/vierailuun ulkomailla.

Hallinto

Hanketta hallinnoi Lapin 4H-piiri ry., jolla on hankkeen toteutus- ja rahoitusvastuu. Jokainen kansainvälinen yhteistyökumppani vastaa omien toimintojen hallinnoinnista, kustannuksista ja raportoinnista. Pohjoisimman Lapin Leader ry. tukee ja neuvoo Lapin 4H-piiriä hankkeen yhteisten kansainvälisten toimintojen koordinoinnissa.

Hankkeeseen liittyvä aineisto ja matkaraportit