ESIIN! Sirkus- ja nukketeatterihanke

ESIIN ! -- monitaiteinen ja yhteisöllinen nukketeatteri-sirkushanke maaseutukylien nuorille

 

Hankkeella halutaan nukketeatterin ja sirkustaiteen keinoin vaikuttaa maaseudun nuorten hyvinvointiin ja heidän

sosiaaliseen ja henkiseen kasvuun ja kehitykseen. hankkeella pyritään myös erikoistumaan ympäristöön ja luontoon

liittyviin erityisteemoihin. Nuoret pääsevät ammattitaitosten ohjaajien avustuksella suunnittelemaan ja toteuttamaan

erilaisia nukketeatteri- ja sirkus esityksiä kylätaloille, kouluihin, vanhainkoteihin, päiväkoteihin, kirjastoon,

turistikeskuksiin ja katu-/ulko-/sisätapahtumiin. Kohderyhmänä ovat maaseudun n. 10 – 25 vuotiaat nuoret. Toiminnot

toteutetaan Syväjärven, Vaalajärven, Torvisen, Orajärven, Sattasen, Vuotson, Kelujärvi- Puolakkavaaran ja Kirkonkylän alueella.

 

Hankkeen kuvaus:

Nukketeatteri-sirkustaiteiden peruskoulutusta Sodankylässä.

Toimintapaikat: oma Kitinen, koulut, liikuntasalien näyttämöt.

Suunnitellaan ja toteutetaan nukketeatteri-sirkusesityksiä kouluihin, vanhainkoteihin, päiväkoteihin, kirjastoon, turistikeskuksiin ja katu-/ulko-/sisätapahtumiin. Nukketeatteritoiminta pyrkii erikoistumaan ympäristöön liittyviin erityisteemoihin nukketeatterin keinoin.

 

 

Hankkeen tavoitteet:

- nuoret oppivat ymmärtämään ja arvostamaan:

· nukketeatterialan erityispiirteitä, kansallisia traditioita, itsenäistä historiaa ja modernia estetiikkaa.

· nukketeatterinalan työskentelytapoja, joissa kaikki perusteatterityön elementit – dramaturgia, tila, aika, valo- ja äänisuunnittelu, rytmi, mittasuhteet.

· nukketeatterin monitaiteellista luonnetta.

. omaa sekä muiden nuorten taiteellisia kykyjä ja henkilökohtaista tulkintaa

- sirkuksen perusteet

nuori osaa:

· tulkita näytelmätekstin, sadun tai novellin nukketeatterillisen tekniikan keinoin toteutettavaksi esitykseksi.

· käsitellä ja analysoida eri nukketeatteritekniikoilla toteuttavia liikesarjoja.

· käyttää eri materiaaleja teatterinuken rakentamisessa.

· analysoida nukketeatteriesityksiä.

· suunnitella ja toteuttaa omia nukketeatteri-sirkusesityksiä

· suunnitella ja toteuttaa nukketeatteri-sirkusesityksiä ryhmätyönä.

- Nukketeatteripajapäivät

· nukketeatteriesityksien seuraamista

· nukketeatteritekniikan koulutusta: mm. harjoituksia erilaisten nukkien liikuttamiseen

- Käynnistetään uusia nukketeatteri-sirkuskerhoja

 

Hankkeen toteuttamisaika: 1.2.2013-31.12.2014

Hankkeen hallinnoija: Sodankylän 4H-yhdistys r.y.
Hankkeen rahoittaja: Euroopan maseudun kehittämisen maatalousrahasto
Hanketta valvoo Lapin ELY-keskus.

Hankkeen kohderyhmät: 10-25 vuotiaat lapset ja nuoret.