Kommatin alueen kehittäminen -hanke

Matkailun kehittämiseen tarvitaan uusia tuulia niin maaseudulla kuin keskustaajamassakin. Sodankylän kunnan voimassa olevassa elinkeinopoliittisessa ohjelmassa keskustaajama ja sen lähialuet on nimetty yhdeksi matkailun painopistealueeksi.

Kommattivaaran alue sijaitsee Sodankylän kirkonkylän läheisyydessä, 5 km Sodankylästä Tanhuan suuntaan. Alue tarjoaa mahdollisuudet virkistyskäyttöön, leirikoulujen pitoon, tapahtumien, kisojen, kokousten ja kurssien yms. järjestämiseen. Alueella on Kommatin maja ja sauna, jossa talvella avantouintimahdollisuus, kota, hiihto- ja ampumahiihtostadion sekä Jokkerin hiihtomesta.

Alueelle on rakennettu tie- ja kelkkareittiyhteys koko kunnan kattavaan reitistöön. Kesäisin Kommatissa on mahdollisuus lenkkeilyyn, retkeilyyn, suunnistukseen ym. Lisäksi Kommattivaaran laidalla toimii Sodankylän Moottorikerhon crossirata, jota käytetään kesäisin motocrossajoihin ja talvisin moottorikelkkacrossiin.

Kommatissa on järjestetty lukuisia tapahtumia eri tahojen, seurojen ja kunnan tomesta mm. Erävaelluksen SM-kisat, hiihtosuunnistuksen SM-sprintit, Koiravaljakkoajon SM-kisat, Sotilaiden hiihdon MM-kisat, Lapin maakuntaviesti, suunnistuskisoja sekä crossiradalla erilaisia kiihdytyskisoja.

Hankkeen tavoitteena on laatia kokonaissuunnitelmat alueen eri toimintojen mahdollistamiseksi. Käyttömuotoihin pyritään löytämään yhteinen toimintamalli, jolloin erilaiset käyttömuodot eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan ne tukevat toinen toistaan. Suunnitelmissa on laajentaa alueen virkistysmahdollisuuksia mm. erilaisten mönkijä-, hevos- ja koirareittien muodossa ja uusien tapahtumien mm. SM-tason moto- ja snowcross-kisojen kautta. Lisäksi tapahtumia varten tulisi uudistaa hiihto- ja ampumahiihtostadionin infraa nykypäivää vastaaviksi. Myös yhteisten tilojen käyttö ja hyödyntäminen erilaisten tapahtumien yhteydessä tulisi selvittää.

Hankkeen kohderyhmänä on sekä matkailijat että paikalliset asukkaat. Hyödynsaajina em. kohderyhmät sekä etenkin Sodankylän eri seurat, tapahtumien järjestäjät ja lajien harrastajat, kuten laskettelijat, lautailijat, hiihtäjät, moottorikelkkailijat, hevos- ja koiraharrastajat, suunnistajat, retkeilijät, kalastajat, uimarit, mönkijäharrastajat jne. Yrityksistä kohderyhminä ovat mm. Jokkerin Hiihtomesta, Hotelli Sodankylä, Hotelli Karhu, Camping Nilimella sekä ohjelmapalveluyrityksistä A la Carte Lapland ja Nature X-ventures.

Hankkeessa laaditaan alueelle maankäytön, palvelu- ja harrastustarjonnan ja liiketoiminnan vaiheittainen suunnitelma ja rakentamismalli, Master Plan, joka luo pohjan tulevalle kehittämiselle ja investoinneille. Kommatin alueesta kehitetään monipuolinen ja vetovoimainen matkailu-, harrastus- ja virkistysalue, jossa eri toiminnat on yhteensovitettu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on tehdä Kommatista Sodankylän taajaman merkittävin lähimatkailu- ja virkistysalue. Eri toimijoiden sitouttaminen tapahtuu hankkeen kautta, kun yrittäjät ja eri sidosryhmät voivat vaikuttaa alueen tulevaan kehittämiseen. Yhteisen toimintamallin löytyminen helpottaa järjestöjen, yrittäjien ja kunnan välistä yhteistyötä ja verkostoitumista.

Hankkeen kehittäjätiimin runko, jota laajennetaan tarvittaessa:

- Sodankylän kunnan edustajat, elinkeino, tekninen, vapaa-aika

- Jokkerin hiihtomesta (laskettelu)

- Lapin veikot (suunnistus ja hiihto)

- Sodankylän moottoriseura (moottoriurheilu)

- Sodankylän 4H-yhdistys ry (mönkijä, canicross ym.)

- Metsähallitus

- rahoittajan edustaja

Hankkeen vastuullinen henkilö on Sodankylän kunnan elinkeinojohtaja Jyrki Manninen. Ostopalvelun kilpailutuksen hoitaa Sodankylän kunta, vastuuhenkilönä matkailuasiamies Marjo Helenius.

Hanke päättyy 31.8.2010.