Hankkeet

Hankkeet ovat olleet alusta asti tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. Hankerahoitusten avulla pystytään esimerkiksi aloittamaan uutta toimintaa tai kehittämään jotain olemassaolevaa toimintaa paremmaksi.