Kansainvälinen nuori-esiselvityshanke

Esiselvityshankkeen tavoitteet

 • Löytää kansainväliset yhteistyökumppanit
 • Valmistaa suunnitelma, jonka mukaan lopullinen hanke voidaan tehokkaasti toteuttaa
 • Suunnitelman tekemiseen sisällytetään nuorten sekä paikallisten asiantuntijoiden näkökulmat
 • Yrittäjyyden, luonnontuotealan ja matkailun tunnettavuuden ja kiinnostavuuden lisääminen nuorten parissa kansainvälisyyden avulla
 • Verkostoituminen ja todellisten yhteistyökumppanuussuhteiden muodostaminen
 • Alueen elinvoimaisuuden kehittäminen
 • Tiedon, kokemusten ja taitojen vaihtaminen niin paikallisesti kuin kansainvälisesti
 • Nuorille tarjotaan mahdollisuus kansainvälisiin kokemuksiin, verkostoitumiseen ja rinnakkain oppimiseen
 • Konkreettisia ideoita oman toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen
 • Edistää alueen mahdollisuuksien ja olemassaolevien voimavarojen havaitsemista ja tunnistamista sekä kehittää ideoita niiden hyödyntämiseen nuorten näkökulmasta

Kohderyhmät

 • Nuoret, jotka ovat valmistuneet/valmistumassa ammattiin ja joilla jo on kosketuspintaa yrittäjyyteen esimerkiksi perheyrityksen tms. kautta. Nämä nuoret ovat motivoituneita jäämään kotiseudulleen ja kehittämään sitä edelleen. He ovat myös kiinnostuneita yrittäjyydestä.
 • Nuoret, joilla ei välttämättä ole kokemuksia yrittäjyydestä tai jotka eivät näe kotiseutunsa mahdollisuuksia yrittäjyyden näkökulmasta. Nämä nuoret ovat mahdollisesti muuttamassa pois kotiseudultaan, eivätkä välttämättä ole kiinnostuneita yrittäjyydestä.

Yhteistyökumppanit

Paikalliset:

 • 4H-yhdistykset
 • Oppilaitokset
 • Seurakunnat
 • Kuntien nuorisotoimi
 • Yritykset
 • Muut teemoihin liittyvät organisaatiot

Kansainväliset:

 • Puola: paikallinen toimintaryhmä + 4H ja paikallinen toimintaryhmä + koulu
 • Venäjä: Apatiitin 4H
 • Ruotsi, Norja, Itävalta, Unkari: 4H

Hankkeen toiminta-aika päättyy 28.2.2010

Hankkeen hallinnoija

Lapin 4H-piiri ry