Nuorten metsä - tiedotushanke

Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta ekosysteemipalveluista ja metsien kestävästä käytöstä, sekä luoda positiivista metsäkuvaa. Nuoria kannustetaan tutustumaan metsän tarjoamiin uusiin toimeentulon mahdollisuuksiin monikäytön näkökulmasta, perinteisiä metsäelinkeinoja kuitenkaan unohtamatta. Tietoisuuden lisääntyessä myös nuorten kiinnostus metsäsektoria kohtaan parantuu.

Hanke toimii Lapissa kohderyhmänään 7–24-vuotiaat lapset ja nuoret sekä heidän perheensä. Hanke järjestää osallistujille tiedotusta, neuvontaa ja ohjausta nuoria kiinnostavalla tavalla, muun muassa Tuottava Tuohi -pelien ja toiminnallisien tapahtumien kautta. Hankkeen tapahtumia toteutetaan etupäässä ostopalveluna paikallisten toimijoiden kautta.

Hanke toteuttaa Manner-Suomen maatalouden kehittämisohjelmaa 2007-2013. Hankkeen rahoitus tulee Lapin ELY-keskukselta, ja sen toteutusaika on 1.1.2013-31.12.2014.

Kysy lisää: hankevastaava Mari Niska, 0400 234 041, mari.niska(a)4h.fi tai hankesihteeri Katja Mommo, 040 545 5567, katja.mommo(a)4h.fi